Odpust M. B. Różańcowej w Bełżycach

2014-10-05 12:00

W czasie sumy wykonaliśmy:

 
1. G. G. Gorczycki - Omni die
2. T. L. da Vittoria - Ave Maria
3. H. M. Górecki - Zdrowaś Maryja
4. K. Pasionek opr. - Bogarodzico Dziewico (Bije dzwon)
5. P. Pałka - Alleluja