38 rocznica koronacji figury M. B. Kębelskiej

2016-09-04 12:00

Po raz kolejny cnasz chór brał udział w uroczystościach rocznicowych w Wąwolnicy wraz z chórami z Nałęczowa i Wąwolnicy. Tym razem wykonaliśmy wspólnie:

 

Zdrowaś Mayjo (Kebelska) - A. Łaguny 

Gaude Mater Polonia

Alleluja in D - A. Łaguny

Ave Maris stella - E. Griega

Ave verum  -  W. A. Mozarta

Laetatus sum - G. G. Gorczyckiego

Idźmy tulmy sie jak dziatki w opracowaniu A. Zoły

Ciebie na wieki wychwalać będziemy w opracowaniu A. Nikodemowicza

Ave verum - Ch. Gounoda

Missa Ubi caritas - A. Łaguny