Aktualności:

 

 

Najbliższa próba w:

piątek 22 września 2017 r. godz. 2000

 

Repertuar:

 

Pieśni maryjne: 

Ave Maris stella - E. Grieg 

Ave Maria - T. l. da Vittoria 

Zdrowaś badź Maryja - H. M. Górecki 

Zdrowas Królewno wyborna - A. Koszewski 

Bogurodzica 

Bogadodzico Dziewico - opr. K. Pasionek 

Wszystkie trony niebieskie - J. Surzyński

oraz: 

Laudate Dominum - M. Sawa 

Alleluja - P. Pałka

 
2. Gratias agimus Tibi - J. S. Bach

         Do posłuchania:

 

          W. A. Mozart - Benedictus sit Deus 

 
 
W zakładce Multimedia -> Partytury - głosy znajdują sią pliki muzyczne z nagraniami linii melodycznych poszczególnych głosów i całości "Gratias agimus Tibi" J. S. Bacha